Yleinen verovelvollisuus

Yleinen (täysi ja rajoittamaton) verovelvollisuus on niillä, joilla on pysyvä asuinpaikka Islannissa. Sama koskee niitä, jotka oleskelevat Islannissa 183 vuorokautta tai kauemmin kahdentoista kuukauden ajanjaksosta, sekä niitä, jotka työskentelevät Islannissa rekiste­röidys­sä laivassa tai ilma-aluksessa 183 vuorokautta tai kauemmin kahdentoista kuukau­den ajanjaksona. Tämä sisältää velvollisuuden maksaa valtionvero kaikesta tulosta riippumatta mistä maasta tulo on saatu. Tulolla tarkoitetaan palkkaa, toimeen liittyviä palkkioita, luon­toisetuja jne. Kokonaistulosta saa vähentää työntekijän pakollisen 4%:n eläkemaksun ja lisäksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksun 4%:iin saakka kokonaistulosta.

Verotuksessa otetaan huomioon perusvähennys. Verovelvollisen huollettavina olevista alle 18 vuotiaista lapsista makse­taan lapsilisää. Verotuksessa huomioidaan korkomenot omassa käytössä ole­van asun­non asuntolainasta. Yksityishenkilö maksaa valtionveroa 24,1% ja kunnal­lis­ve­roa 14,44%. Paina tästä saadaksesi tarkempia tietoja verotussäännöistä englanniksi. Jos Islannissa yleisesti verovelvollinen muuttaa maasta, hän on edelleen yleisesti verovelvollinen Is­lan­­nissa kolmen vuoden ajan muuttoa seuraavasta vuodenvaihteesta lukien, ellei hän todistettavasti ole ve­rovelvollinen toisessa maassa samalla tavalla kuin kyseisessä maassa pysyvästi asuvat.