Veroilmoitus

Kenen on annettava veroilmoitus?

Kaikkien niiden, jotka ovat yleisesti verovelvollisia  Islannissa, tulee poikkeuksetta antaa tuloveroilmoitus. Kaikkien niiden, jotka ovat rajoitetusti verovelvollisia, tulee myös antaa tuloveroilmoitus, mikäli he saavat Islannista tuloja kuten palkkaa, eläkettä, vuokratuloja tms., silloinkin kun he asuvat ja ovat yleisesti verovelvollisia jossakin toisessa maassa. Katso tarkemmin kohdista Rajoitettu verovelvollisuus ja Eläke.

Mistä veroilmoituslomakkeen saa?

Veroilmoituslomakkeet löytyvät esitäytettyinä osoitteesta skattur.is. Tuloveroilmoituksen voi jättää sähköisesti ainoastaan islannin kielellä. Sähköiseen jättämiseen tarvitaan yksityinen salasana, jota voi hakea osoitteesta skattur.is. Islannissa asuvat voivat käyttää myös sähköistä identiteettiä, jota he voivat hakea osoitteesta Auðkenni tai pankeista.
Islannissa lyhemmän aikaa oleskelevat ulkomaan kansalaiset voivat saada paperilla annettavan veroilmoituslomakkeen englanniksi sivuilta RSK 1.10 tai RSK 1.13 (yksinkertaistettu versio). Ne voi hakea sivuilta skattur.is, mutta niitä ei voi jättää sähköisesti.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Veroilmoitus on annettava viimeistään ilmoitettuna jättöpäivänä, joka on tavallisesti maaliskuussa.  Islannissa lyhemmän aikaa oleskelevien tulee antaa veroilmoitus viimeistään viikkoa ennen maasta poistumista. Veroilmoituksessa tulee ilmoittaa oleskeluaika Islannissa sekä osoite ulkomailla. On hyvä ilmoittaa myös mahdollisen Islannissa olevan edusmiehen nimi ja osoite. Lopullinen verotus suoritetaan tulovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Mikäli tuloveroilmoitusta ei ole annettu, verotus toimitetaan arvioinnin perusteella.

Minne veroilmoitus toimitetaan?

Veroilmoitus jätetään sähköisesti osoitteeseen skattur.is. Ulkomaan kansalaiset, jotka antavat paperisen veroilmoituksen englanniksi, toimittavat ilmoituksen lähimpään Ríkisskattstjórisin toimipaikkaan.

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa tietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.