Verotuspäätös

Lopullinen verotus suoritetaan tulovuotta seuraavan vuoden kesäkuun aikaisin. Jos ve­ro­il­moitusta ei ole annettu, vero määrätään arvioidun tulon perusteel­la. Verovirasto lähettää perintälipun  ja verotuspäätöksen, jossa on tiedot tuloista ja veroista. Ne, jotka ovat antaneet veroilmoituksensa sähköisesti, saavat pe­rintälipun ja verotuspäätöksen verkkoavaimella palvelusivulta www.rsk.is.

Verojen maksu ja palautukset

Reykjavikissa Tullihallitus hoitaa maksamattomien verojen perimisen sekä veronpalautus­ten, lapsilisien ja korkohyvitysten maksamisen. Reykjavikin ulkopuolella verojen perimi­sen ja palauttamisen hoitaa nimismies.

Valitukset

Valitusaika verosta on 90 vuorokautta verotuspäätöksen tiedoksisaannista. Valitus on lähettävä verovirastolle. Veroviraston päätökseen puolestaan voi hakea muutosta valtion verolautakunnalta, jolle valituksen on saavuttava kolmen kuukauden kuluessa veroviras­ton päätöksen päivämäärästä lukien.