Sosiaaliturva

Missä sinut on sosiaalivakuutettu?

EU/ETA -alueella on yhteisiä sääntöjä siitä, missä maassa henkilö on sosiaalivakuutettu. Saadaksesi lisätietoa ota yhteyttä tr.is.

Velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksuja

Sosiaalivakuutus rahoitetaan verovaroilla ja erilaisilla sosiaalivakuutusmaksuilla. Maittain vaihtelee, minkänimisiä maksuja kerätään ja mikä on niiden maksuperuste ja suuruus.

Jos sinut on sosiaalivakuutettu Islannissa, maksat sosiaalivakuutusmaksuja Islannissa sovellettavien sääntöjen mukaan.

Sosiaalivakuuus on valtion rahoittamaa. Työntekijät eivät itse maksa erillisiä maksuja sosiaaliturvasta, vaan työnantaja perii sosiaalivakuutusmaksut maksamastaan palkasta.

Itsenäisen elinkeinonharjoittajan sosiaaliturvamaksut

Mikäli teet työtä elinkeinonharjoittajana, toiminimenä tai avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaana on sinun huolehdittava sosiaaliturvamaksuista itse.  Niiden suuruus lasketaan sen mukaan, paljonko nettotuloa elinkeinotoimintasi tuottaa.  Mikäli teet työtä osakeyhtiömuotoisen yhtiön kautta, yhtiön katsotaan olevan sinun työnantajanasi. Yhtiön täytyy maksaa sinua koskevat sosiaaliturvamaksut samaan tapaan kuin silloin, kun sillä on palveluksessaan työsuhteisia työntekijöitä.

Sosiaaliturvamaksuun liittyvä verovähennys

Islannissa ei myönnetä vähennyksiä siitä, että työntekijä on maksanut ulkomaisia sosiaaliturvamaksuja johonkin muuhun maahan.