Bor du i Island och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Island och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare och tar bara upp beskattningen av denna inkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Se här om du har en privat arbetsgivare.

Isländsk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i ett annat nordiskt land och får lön från en isländsk offentlig arbetsgivare beskattas lönen endast på Island.

 

Offentlig arbetsgivare från ett annat nordiskt land

Bor du på Island och har löneinkomst från en offentlig arbetsgivare från ett annat nordiskt land betalar du normalt skatt i arbetslandet.

Utför du arbete för den utländske offentlige arbetsgivaren helt eller delvis på Island, ska du normalt betala skatt på Island på den del av inkomsten som avser arbete utfört på Island.

Beskattning på Island

 Om du bor och är obegränsat skattskyldig på Island ska du i din självdeklaration redovisa alla inkomster från både Island och utlandet.

Dubbelbeskattningen av den utländska inkomsten undanröjs genom att Island sätter ned den isländska skatten med den del av skatten som avser den utländska inkomsten.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige