Bor du i ett annat nordiskt land och äger bostadsrätt eller småhus i Island?

Här följer en redogörelse för beskattning av dem som inte bor på Island men äger en eller flera fastigheter där.

Beskattning på Island.

De som bor i ett annat nordiskt land men har en fastighet på Island och har inkomster av den, hyra eller realisationsvinst, har begränsad skatteplikt för den på Island. Dessa inkomster beskattas med 22% kapitalinkomstskatt. Skatten beräknas på bruttoinkomsten utan några avdrag. Om fastigheten hyrs ut och den totala hyran understiger det belopp som finansdepartementet fastslagit, skall inkomsterna räknas som inkomst i det avseendet, vilket är 3,5-5% af fastighetsvärdet. Procenten avgörs av fastighetens lokalisering. Det är tillåtet av dra av betalad hyra p.g.a. bostad för egen räkning i vistelselandet, om hyran kommer från bostad som ägs för eget behov på Island men uthyrs temporärt.

Realisationsvinst

Enligt bestämmelse i 13 § i det nordiska dubbelskatteavtalet får realisationsvinsten vid fastighetsförsäljning beskattas i det land som fastigheten ligger i. Vid försäljning av en fastighet, som beskattats på Island enligt de regler som gäller begränsad skatteplikt, gäller allmänna regler om uträkning och beskattning av realisationsvinst. Om det rör sig om en skattepliktig realisationsvinst, kan beskattningen uppskjutas två årskiften från försäljningsdatum och minska köpeskillingen för en fastighet som köps i stället, men denna bestämmelse gäller endast om säljaren av fastigheten planerar att köpa en annan fastighet på Island i stället. Om inte en fastighet köps eller börjar byggas på Island inom denna period, beskattas realisationsvinsten andra året efter att den uppstod.

Dessa inkomster beskattas inte via preliminär skatt utan i deklarationen. Deklarationen för denna fastighet och inkomster av den skall lämnas till lokala skattemyndighet i det distrikt där fastigheten ligger. Om det är flera ägare till fastigheten, skall varje person redovisa sin ägarandel och andel av inkomsten i en egen deklaration.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt betalas inte i Island.

Fastighetsskatt

För alla fastigheter betalas till kommunen fastighetsskatt, som är 0,180%-0,625% av taxeringsvärde och tomtvärde. Tillsammans med fastighetskatten betalas också andra fastighetsavgifter som tomthyra, sophämtning, vattenskatt  och dyl. Klicka här för information om fastighetsskatt i din kommun

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige