Bor du på Island och äger aktier m.m. i ett bolag från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Island och som äger aktier eller andelar i aktiefonder/investeringsfonder i ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattningen av inkomster från dessa aktier och andelar.

Utdelning på aktier och från aktiefonder/investeringsfonder

Beskattning i utbetalningslandet

Utdelningen kan beskattas i utbetalningslandet, dock högst med 15 % enligt det nordiska skatteavtalet. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att Island vid skatteberäkningen gottskriver den skatt som betalats i det andra nordiska landet.

Beskattning på Island

Är du bosatt och obegränsat skattskyldig på Island beskattas utdelning på aktier från de andra nordiska länderna även på Island. Skatten på kapitalinkomster uppgår till 22%.

Kapitalvinster

Är du bosatt och obegränsat skattskyldig på Island beskattas vinst som uppstår vid försäljning av aktier från de andra nordiska länderna på Island. Skatten på kapitalinkomster uppgår till 22%. Om det har uppstått en förlust vid försäljning av aktier kan du kvitta denna förlust mot vinster som du har haft under samma inkomstår.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige