Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier m.m. i ett isländskt bolag?

Denna information riktar sig till dig som bor i ett annat nordiskt land och har aktier eller andelar i aktiefonder/investeringsfonder på Island och tar bara upp beskattningen av inkomster från dessa aktier och andelar.

Aktieutdelning

Beskattning i bosättningslandet

Utdelningen är skattepliktig i ditt bosättningsland. Vid skatteberäkningen i bosättningslandet medges avräkning med den skatt som betalats på Island.

Beskattning på Island

Utdelningen från isländska aktier beskattas även på Island. Det innehålls skatt med 10 % på utdelningen.

Kapitalvinster

Den som är begränsat skattepliktig på Island är inte skattskyldig för kapitalvinster vid försäljning av isländska aktier. Beskattning sker i bosättningslandet efter detta lands interna regler.


Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige