Bor du i ett annat nordiskt land och har ränteinkomster/ränteutgifter från Island?

Denna information riktar sig till dig som bor i ett annat nordiskt land och har ränteinkomster/ränteutgifter från Island och tar bara upp beskattningen av dessa inkomster/utgifter.

Ränteinkomster

Ränteinkomster från Island ska beskattas i ditt hemland. För att undvika beskattning på Island, måste du ansöka om undantag från beskattning av ränteinkomster, baserad på dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna. Det gör du på blanketten RSK 5.42

Med ränteinkomster menas inkomster från, t.ex. räntor på bankkonto eller obligationer.

Om du inte har ansökt om undantag och ränteinkomsten och därför beskattats på Island, kan du  begära återbetalning av skatten hos Ríkisskattstjóri. Det gör du på blanketten RSK 5.43

Ränteutgifter

Som begränsat skattepliktig för fastighet eller löneinkomster på Island har du inte rätt till räntebidrag/ränteavdrag för ränteutgifter.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige