Obegränsad skattskyldighet

Om du är bosatt i eller stadigvarande vistas i Island är du obegränsat skattskyldig där. Det innebär att all din inkomst, oberoende på om den kommer från Island eller utlandet, blir skattskyldig i Island.

Det finns ett skatteavtal mellan Island och ett flertal andra länder som kan bidra till að den isländska beskattningsrätten begränsas. Obegränsat skattskyldighet inträder från och med den dag du flyttar till Island.

Om du arbetar över 6 månader under en 12 månaders period om bord på en båt som är registrerad i Island kan du anses som fullt skattskyldig i Island, även om du är bosatt i ett annat land.

Stadigvarande vistelse (vistelse över 6 månader)

Vistelse över 6 månader under en 12 månaders period anses som stadigvarande vistelse. Vistelsetiden beräknas utan hänsyn till årsskiften. Tillfälliga avbrott i vistelsen, så som kortare semester, saknar betydelse.

Om du vistas i Island över 6 månader blir du obegränsat skattskyldig från och med ankomstdagen till Island.

När upphör skattskyldigheten?

Almänt upphör skattskyldigheten den dag du registrerats som folkbokförd i ett annat land. Men du kan fortfarande anses som obegränsat skattskyldig i Island under de närmaste 3 åren efter flytten om du inte kan bevisa att du har blivit obegränsat skattskyldig i ett annat land på samma sätt som de som är bosatta där.

Även om obegränsat skattskyldighet har upphört, kan du fortfarande vara skattskyldig för vissa inkomster som uppkommit i Island. Se närmare under avsnittet om begränsat skattskyldighet.