Bor du i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig som bor i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel, arbejder på dansk kontinentalsokkel, eller du har indkomst som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du er skattepligtig i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Norge, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Norge. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Norge, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor det land du er ansat i skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Norge.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

 

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af lønnen i arbejdslandet når en af følgende betingelser er opfyldt:

  • du opholder dig i arbejdslandet i mere end 183 dage i løbet af en 12-månedersperiode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet
  • du er udlejet til en virksomhed i arbejdslandet

Du skal betale skat i Norge, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af disse ovenstående betingelser, skal du betale skat i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Norge, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Norge. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Norge, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor arbejdslandet skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Norge. Dette gælder dog ikke hvis du udfører arbejdet i arbejdsgiverens hjemland. Hvis du skal udføre arbejde i arbejdsgiverens hjemland, kan lønindkomsten for denne del muligvis beskattes i arbejdslandet.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

 

Beskatning i Norge

Lønindkomsten som skal beskattes i et andet nordisk land, er også skattepligtig i Norge. Du skal medregne indkomst i den norske selvangivelse. Du kan anmode om en nedsættelse af den norske skat, således at du ikke betaler skat i Norge på lønindtægten.

 

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Norge, som grænser op til Sverige og arbejder i en grænsekommune i Sverige, er du omfattet af grænsegængerreglen. Det samme gælder, hvis du bor i en kommune i Norge som grænser op til Finland og arbejder i en grænsekommune i Finland. Er du grænsegænger, skal du kun betale skat af lønindkomsten i Norge. Det er en betingelse, at du regelmæssig opholder dig i din faste bolig i Norge mindst to dage om ugen (med overnatning).

 

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Norge og arbejder med vedligeholdelse af drift af den nye Svinesundsbroen, betaler du skat af lønnen i Norge, selvom du har udført arbejdet i Sverige.

 

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Norge hvis du modtager bestyrelseshonorar fra et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten kan også beskattes i det land hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i et andet nordisk land, kan du anmode om fradrag i norsk skat for den skat du har betalt der (credit). Nedslaget er begrænset til den norske skat af din udenlandske indkomst.

 

Medlemskab af trygden (social sikring)

Der findes specielle regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem af trygden (social sikring). Du bør kontakte NAV Norge eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor du arbejder, for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige