Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig som bor i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel, arbejder på dansk kontinentalsokkel, eller du har indkomst som artist eller idrætsudøver.

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du skal betale skat af lønnen i arbejdslandet. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af lønnen i arbejdslandet når en af følgende betingelser er opfyldt:

Er ingen af disse betingelser opfyldt, er lønnen kun skattepligtig i Norge. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Beskatning i Norge

Lønindkomsten som skal beskattes i et andet nordisk land, er også skattepligtig i Norge. Du skal medregne indkomst i den norske selvangivelse. Du skal udfylde skemaet "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF-1150)". Ved ligningen i Norge får du en nedsættelse af den norske skat, således at du ikke betaler skat i Norge på lønindtægten.

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Norge, som grænser op til Sverige og arbejder i en grænsekommune i Sverige, er du omfattet af grænsegængerreglen. Det samme gælder, hvis du bor i en kommune i Norge som grænser op til Finland og arbejder i en grænsekommune i Finland. Er du grænsegænger, skal du kun betale skat af lønindkomsten i Norge. Det er en betingelse, at du regelmæssig opholder dig i din faste bolig i Norge mindst to dage om ugen (med overnatning).

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Norge og arbejder med vedligeholdelse af drift af den nye Svinesundsbroen, betaler du skat af lønnen i Norge, selvom du har udført arbejdet i Sverige.

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Norge hvis du modtager bestyrelseshonorar fra et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten kan også beskattes i det land hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i et andet nordisk land, kan du anmode om fradrag i norsk skat for den skat du har betalt der (credit).  Du skal udfylde skemaet ”Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag” (RF-1147).

Medlemskab af trygden (social sikring)

Der findes specielle regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem af trygden (social sikring). Du bør kontakte NAV Norge eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor du arbejder, for mere information.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo