Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Norge for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Norge for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand, flyvende personel, arbejder på norsk kontinentalsokkel, eller arbejder som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra Norge

Du skal betale skat af lønnen i Norge. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Arbejder du på et hjemmekontor eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for alt udført arbejde i det land du bor i afhængig af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Norge, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i det land du bor i.

Hvor meget du skal betale i skat afhænger om du bliver beskattet med de almindelige skattesatser eller med en flad skat af bruttolønnen, se skattesatser. For yderligere oplysninger om den norske beskatning for fuld skattepligtige se Eksempler på Skatteberegning.

For mere information om hvornår du kan beskattes med en flad skat af bruttolønnen, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

 

Din arbejdsgiver er fra et andet land end Norge

Du skal betale skat i Norge når en af følgende betingelser er opfyldt:

  • du opholder dig i Norge i mere end 183 dage i løbet af en 12-månedersperiode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i Norge
  • du er udlejet til en virksomhed som er hjemmehørende eller har fast driftssted i Norge.

Du skal betale skat i dit bopælsland, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af betingelserne ovenfor er du skattepligtig i Danmark og for den del af lønnen der er optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for den del af arbejdet der er udført i dit bopælsland uanset om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Danmark skal lønnen for den del af arbejder bare beskattes i det land du bor i med mindre du rejser til arbejdsgiverens hjemland. Udfører du arbejde i arbejdsgivers hjemland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes der.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

 

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Sverige eller Finland, som grænser op til Norge, og arbejder i en kommune i Norge, som grænser op til det land, hvor du bor, er du omfatte af grænsegængerreglen. Er du grænsegænger skal du kun betale skat af lønnen i det land hvor du bor. Det er en betingelse, at du regelmæssig opholder dig i din faste bolig i Sverige eller Finland mindst to dage om ugen (med overnatning).

 

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Sverige og arbejder med vedligeholdelse og drift af den nye Svinesundsbroen, betaler du kun skat af lønnen i Sverige, selvom du har udført arbejdet i Norge.

 

Bestyrelseshonorar

Bor du i et andet nordisk land og modtager bestyrelseshonorar fra et selskab i Norge, er bestyrelseshonoraret skattepligtigt i Norge. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført.

Bestyrelseshonoraret kan også være skattepligtigt i det land, hvor du bor, og du skal indsende oplysninger om indkomsten til selvangivelsen i dit bopælsland. Bliver bestyrelseshonoraret beskattet både i Norge og i dit bopælsland, er det bopælslandet, der skal ophæve dobbeltbeskatningen.

Medlemskab i trygden (social sikring)

Der findes specielle regler, som bestemmer i hvilket land du skal være medlem af trygden (social sikring). Du bør kontakte myndigheden, der tager sig af den sociale sikring i det land, hvor du bor, eller NAV i Norge for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige