Bor du i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, et "fylke", en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Se her hvis du ikke har en offentlig arbejdsgiver - "Bor du i Norge og arbejde i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?".

Norsk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i et andet nordisk land og modtager løn fra en norsk offentlig arbejdsgiver, skal lønnen kun beskattes i Norge.

Offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i et andet nordisk land og modtager løn fra en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i det land hvor du arbejder, skal lønnen beskattes i det land. Udfører du hele eller en del af arbejdet i Norge, skal lønnen for arbejde udført i Norge normalt kun beskattes i Norge.

Beskatning i Norge

Lønindkomsten som skal beskattes i et andet nordisk land, er også skattepligtig i Norge. Du skal medregne indkomst i den norske selvangivelse. Du kan anmode om en nedsættelse af den norske skat, således at du ikke betaler skat i Norge på lønindtægten.

Grænsegængere

Grænsegænger er personer, som bor i Norge i en grænsekommune til Sverige eller Finland og arbejder i en grænsekommune på den anden side af grænsen. Er du grænsegænger, skal du kun betale skat af lønindkomsten i Norge. Det er en betingelse, at du regelmæssig opholder dig i din faste bolig i Norge mindst to dage om ugen (med overnatning).  

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige