Bor du i et andet land og har renteindtægter/renteudgifter i Norge?

Dette gælder for dig, som bor et andet nordisk land og som modtager renter fra Norge, eller betaler renter til en kreditor i Norge. Informationen gælder kun beskatningen af disse.

Renteindtægter

Hvis du er bosat i et andet nordisk land, er renteindtægter fra en norsk udbetaler ikke skattepligtig i Norge.

Med renter menes indtægt af fordringer, herunder renter af bankindestående og obligationsfond.

Renteudgifter

Er du begrænset skattepligtig i Norge af fast ejendom, har du fradragsret for rente af gæld, som er knyttet til anskaffelsen af eller omkostninger af den faste ejendom i Norge.

Er du kun begrænset skattepligtig i Norge af lønindkomst, kan du få fradrag for renteudgifter, hvis du kan dokumentere at 90 prosent av hele din indtægt er skattepligtig i Norge. Sammenligningsgrundlaget er din globale indkomst før fradrag i Norge og det land hvor du bor. Du finder mere information på skatteetaten.no.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige