Bor du i Norge og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og som skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i et andet nordisk land. Informationen gælder kun den indtægt, du har som selvstændig erhvervsdrivende.

Indkomstskat

Beskatning i Norge

Når du er selvstændig erhvervsdrivende i et andet nordisk land er indkomsten skattepligtig i Norge efter samme regler som når virksomheden udøves i Norge.

Bliver indkomsten også beskattet i det andet nordiske land, kan du anmode om nedslag (credit) i den norske skat, for den skat som du har betalt i udlandet. Nedslaget er begrænset til den norske skat af din udenlandske indkomst.

Skattepligt i det land hvor du driver virksomhed

Du skal betale skat af erhvervsindkomsten i det andet nordiske land, når du har et "fast driftssted" der. Det er kun den del af indkomsten, som kan henføres til det fast driftssted, som skal beskattes i det andet nordiske land.

Der findes en definition på "fast driftssted" under Generel information/Fast driftssted.

Er du f.eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), kan du også blive skattepligtig i arbejdslandet, når du har opholdt dig der i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder. Dette gælder, selvom du ikke har noget fast driftssted.

For at få mere information om beskatningen og pligten til at levere oplysningsskema i det andet land, kan du klikke på landet nederst på siden.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte NAV i Norge eller tilsvarende myndighed i det land, du skal udføre arbejde i for mere information.

Moms

Du skal normalt betale merværdiafgift (moms) i det land, hvor varen sælges eller tjenesten udføres.

Varer og tjenesteydelser er normalt afgiftspligtige i det land, hvor de omsættes.Du bør altid tage kontakt til skattemyndighederne der, for at få afklaret om der er pligt til at betale moms.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige