Bor du i Norge og arbejder om bord på et skib som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og arbejder om bord på et skib, som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her transport med skib, undtagen hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i et andet nordisk land

Lønnen kan beskattes i det nordiske land, hvor skibet er registreret.

Arbejder du om bord på et skib, som befragtes på såkaldt bareboat basis af et rederi i et andet nordisk land, kan du beskattes i det land hvor rederiet er hjemmehørende. 

Beskatning i Norge

Lønindkomst optjent på et udenlandsk skib er også skattepligtigt i Norge og den skal medregnes i din norske selvangivelse.

Dobbeltbeskatning undgås ved at du kan anmode om nedslag i den norske skat for den skat, der er betalt i det andet nordiske land (creditfradrag). Fradraget er begrænset til den norske skat af din udenlandske indkomst.

Du finder mere information om beskatning af indkomst optjent om bord på skib som har opgaver på dansk kontinentalsokkel under "Bor du i Norge og arbejder på dansk kontinentalsokkel?". 

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte NAV i Norge eller tilsvarende sociale myndighed i det land hvor skibet er registreret, for mere information. 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige