Bor du i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib registreret i Norge og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib, som er registreret i Norge og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her transport med skib, undtagen hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i Norge

Lønindkomst, som er optjent om bord på et norsk registreret skib, er skattepligtigt i Norge.

Et skib, som er registreret i et andet land, men befragtningen sker på bareboat basis af et norsk rederi, sidestilles med et norsk registreret skib.

Du får en norsk selvangivelse selvom du kun er skattepligtig i Norge af indkomst optjent ombord på et norsk registreret skib.

Du finder mere information om beskatning af indkomst optjent om bord på norskregistreret skib, som har opgaver på dansk kontinentalsokkel under "Bor du i et andet nordisk land og arbejder på dansk kontinentalsokkel?". 

Beskatning i bopælslandet

Lønindkomst optjent i international trafik kan også være skattepligtigt i dit bopælsland. Du skal derfor altid oplyse indkomsten i selvangivelsen i bopælslandet.

Hvis lønindkomsten beskattes både i Norge og i bopælslandet, er det bopælslandet som skal sørge for at ophæve dobbeltbeskatningen.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den sociale myndighed der administrerer social sikring i det land hvor du bor eller NAV i Norge, for mere information. 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige