Folkeregister

Du skal melde flytning når du flytter til eller fra Norge

Når du flytter til Norge

Planlægger du at bo i Norge i mere end 6 måneder, skal du melde flytning til Norge senest 8 dage efter din ankomst.

Alle der skal melde flytning til Norge, skal møde op på et af skattekontorerne der udfører ID-kontrol. Dette gælder også for norske statsborgere der flytter tilbage til Norge. Flytter du til Norge sammen med din familie, skal alle familiemedlemmer møde op.

Skal du være i Norge i mindre end 6 måneder, skal du ikke melde flytning til Norge. Skal du arbejde må du under alle omstændigheder møde op på skattekontoret for at få skattekort og et identifikationsnummer (D-nummer). Det samme gælder personer som opholder sig i Norge på grund af arbejde og som pendler til et land indenfor EØS-området.

Hvilken dokumentation du skal medbringe afhænger af hvilket land du kommer fra.

For mere information se skatteetaten.no.

Når du flytter til et andet nordisk land

Flytter du fra Norge til et andet nordisk land skal du kun melde flytning til det land du flytter til.

Fødselsnummer

Alle som i folkeregistreret bliver registreret som bosat i Norge, får tildelt et norsk fødselsnummer. Fødselsnummeret består af fødselsdato og personnummer ( tilsammen 11 ciffer).

Har du en gang fået et fødselsnummer, vil du beholde samme nummer og du skal benytte dette ved fremtidig kontakt med norske myndigheder.

D-nummer

Personer som ikke skal registreres som bosat i Norge, men som skal arbejde i Norge, får tildelt et D-nummer i forbindelse med udstedelse af skattekort. Dette gælder ikke dem som allerede har et norsk fødselsnummer eller D-nummer. D-nummeret er et identifikationsnummer som anvendes ved kontakt med norske myndigheder og f.eks når du skal oprette en bankkonto i norsk bank.

Skal du fortsat opholde dig i Norge efter 6 måneder og du ikke pendler, skal du underrette Skatteetaten og lade dig folkeregistrere i Norge. Du vil da få tildelt et norsk fødselsnummer.