Skattekort

Er du er skattepligtig i Norge, skal arbejdsgiveren foretage skattetræk ved hver lønudbetaling.

Alle der modtager skattepligtig løn skal have et skattekort. Skattekortet viser hvor meget skat arbejdsgiveren skal trække. Har du ikke skattekort, skal arbejdsgiveren trække 50 procent i skat af lønnen.

Den skat som din arbejdsgiver trækker, anvendes til at dække den endelige skat som bliver fastsat når du modtager skatteopgørelsen i perioden marts - til oktober i året efter indkomståret.

Sådan ansøger du om skattekort

Har du ikke et norsk fødselsnummer, er hovedreglen at du må møde op på et af de skattekontorer der udfører ID-kontrol når du ansøger om skattekort. Du kan se hvilke skattekontorer det er, her.

Har du tidligere været mødt op på skattekontoret for identitets- og legitimaltionskontrol, behøver du ikke gøre det igen for at få skattekort gældende for næste år. Du kan da sende skema RF-1209 i udfyldt stand til skattekontoret.

Hvilken slags dokumentation der kræves når du ansøger skattekort første gang afhænger af hvor du kommer fra:

Nordiske borgere

  • Du skal medbringe pas, nationalt ID-kort som viser billede, statsborgerskab og køn, eller gyldigt kørekort sammen med udskrift fra hjemlandets folkeregister. Udskriften må ikke være ældre end tre måneder og skal være underskrevet og stemplet.
  • Du skal også dokumentere, at du har brug for et skattekort. Du kan f.eks vise din jobkontrakt eller skriftligt konkret jobtilbud. Er du tilknyttet et vikarbureau eller lignende må du vise en jobkontrakt.

Borgere fra andre lande i EU/EØS

  • Du skal medbringe pas eller nationalt ID-kort som viser billede, statsborgerskab og køn.
  • Du skal også dokumentere, at du har brug for et skattekort. Du kan f.eks vise din jobkontrakt eller skriftligt konkret jobtilbud. Er du tilknyttet et vikarbureau eller lignende må du vise en jobkontrakt.

Borgere fra lande udenfor EU/EØS

  • Du skal medbringe pas som viser billede, statsborgerskab og køn.
  • Du skal medbringe opholdskort som dokumentere at du har opholdstilladelse med ret til at arbejde.
  • Du skal også dokumentere, at du har brug for et skattekort. Du kan f.eks vise din jobkontrakt eller skriftligt konkret jobtilbud. Er du tilknyttet et vikarbureau eller lignende må du vise en jobkontrakt.

Din arbejdsgiver henter dit skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetræksmeddelse med information om dit skattekort. Meddelsen om skattetrækket bliver sendt til den adresse som du er registreret med i folkeregistret. Du skal ikke aflevere meddelsen om skattetrækket til din arbejdsgiver.

Forskudsskat ved arbejde i et andet nordisk land og overførsel af skat. (Trækaftalen)

Hvis du er ansat af en arbejdsgiver i dit bopælsland men skal udføre arbejde i et andet nordisk land end der du er bosat skal du eller din arbejdsgivere sende blanket NT 1 eller NT 2 til det skattecenter hvor arbejdsgiveren hører til. Dette skal gøres for at sikre at forskudsskatten betales til rette land. Blanket NT 1 skal benyttes når beskatning skal ske til der hvor du er bosat, f.eks. hvis dit ophold ikke overstiger 183 dage i arbejdslandet. Blanket NT 2 skal benyttes når beskatning skal ske i arbejdslandet, hvis din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet og i visse lande hvis der er tale om arbejdsudleje.

I nogle tilfælde kan skatteforvaltningerne dog overføre skat landende imellem efter den såkaldte trækaftale. Aftalen indebærer at hvis skat for en lønindkomst indeholdes i et nordisk land men indkomsten skal beskattes i et andet nordisk land, så kan det første land overføre skatten til det andet land. Den overførte skat anses altid for at være betalt i rette tid og du undgår at betale renter mm af det overførte skattebeløb. I det tilfælde at den overførte skat ikke fuldt ud dækker skatten i det andet land må du selv indbetale det resterende beløb og eventuelle renter mm af den del.