Årsopgørelsen

Når skattekontoret har beregnet din skat får du en årsopgørelse og en udskrift af grundlaget for beregningen. På udskriften kan du se hvilke formuer og indtægter der er beskattet og hvilke fradrag du har fået. På årsopgørelsen kan du se hvor meget skat du skal betale. Har du betalt for meget i skat, har du overskydende skat til gode. Har du betalt for lidt i skat, skal du betale restskat. Indbetalingsblanket bliver sendt ud sammen med årsopgørelsen.

Du får en årsopgørelse så snart skatten er beregnet i perioden marts – oktober. Er du tilmeldt som e-bruger vil du modtage en SMS og e-post så snart din årsopgørelse er tilgængelig i Altinn.

Bliver du beskattet med en flad skat på lønindkomsten får du ikke en årsopgørelse. Du vil i stedet modtage en skattekvittering, som viser hvor meget løn og skat din arbejdsgiver har oplyst. Du får skattekvitteringen i juni i året efter indkomståret.

Overskydende skat     

Har du betalt for meget skat, får du den overskydende skat udbetalt til din bankkonto. Du vil få renter af den overskydende skat.

Har du ikke en konto i norsk bank eller ønsker du den overskydende skat overført til en konto i bank udenfor Norge, må du sende oplysninger om kontonummer (IBAN, SWIFT/BIC) og bankens navn og adresse. Du skal vedlægge en bekræftet kopi af pas (eller anden billedlegimitation) og dokumentation som viser at du er ejer af kontoen eller har disposionsret til den.

Skatteetaten sender ikke et ”utbetalingskort” til en adresse i udlandet med mindre du har bekræftet, at du bor på adressen.

Betaling af restskat

Har du betalt for lidt i skat skal restbeløbet betales inden fristen som er oplyst på indbetalingskortet som er fulgt med årsopgørelsen. Er restskatten på 1.000 NOK eller derover, bliver beløbet fordelt i to indbetalinger.  Fristen for den første indbetaling er tre uger efter at årsopgørelsen er sendt ud. Fristen for den anden indbetaling er fem ugere senere. Modtager du årsopgørelsen i juni, er den tidligste betalingsfrist 20. august – både for restskat over og under 1.000 NOK.

Betaling af restskat skal ske til skatteopkrævningskontoret i den kommune hvor du er skattepligtig. Du skal betale renter af restskatten.

Vil du undgå at betale renter af restskatten, kan du foretage frivillig indbetaling inden 31. maj. Information om konto- og KID-nummer for frivillig betaling står på oplysningsskemaet.

Du skal betale inden fristen selv om du har indsendt ændringer til oplysningsskemaet. Betaler du for sent, vil restskatten blive tillagt renter af for sen betalt skat. Betaler du ikke restskatten vil myndighederne følge op på sagen og pålægge arbejdsgiveren at foretage træk i lønnen såfremt du fortsat arbejder i Norge. Har du ejendele i Norge, kan myndighederne tage pant i disse.

Norske myndigheder får bistand af udenlandske myndigheder til at opkræve beløb som ikke er betalt.

Korrekt adresse hos skattemyndighederne

For at du skal kunne modtage skattekort, selvangivelse og årsopgørelse er det vigtigt at du er registeret med korrekt adresse hos skattemyndighederne.

Er du bosat i Norge, skal du altid huske at melde adresseændring til folkeregisteret. Flytteskemaet kan findes på skatteetaten.no.

Skal du flytte fra Norge til et land udenfor Norden, skal du melde din udrejse til skattekontoret i Norge. Sker flytningen til et andet nordisk land, skal du blot melde flytning til det land du flytter til.

Er du ikke bosat i Norge, bør du give besked til skattekontoret når du flytter til en ny adresse. Du kan sende melding om ny/endret postadresse til skattekontoret. Husk at vedlægge kopi af gyldig legimitation som indeholder fødselsdato, navn, signatur og billede.