Skattesatser

Her finder du skattesatser og beløbsgrænser for 2021 og 2020.

Skattesatser og beløbsgrænser - 2021

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 22,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 18,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 184 800 NOK 1,7%
Trin 2 - bundgrænse 260 100 NOK 4,0%
Trin 3 - bundgrænse 651 250 NOK 13,2%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 651 250 NOK 11,2%
Trin 4 - bundgrænse 1 021 550 NOK 16,2%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 59 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 500 000 NOK 0%
Stat 1 500 001 - NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 500 000 NOK 0%
Kommune 1 500 001 - NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft 25%
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft som ikke er omfattet af social sikring i Norge 16,8%
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2021/artikler/skattesatser-2021

 

Skattesatser og beløbsgrænser - 2020

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 22,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 18,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 180 800 NOK 1,9%
Trin 2 - bundgrænse 254 500 NOK 4,2%
Trin 3 - bundgrænse 639 750 NOK 13,2%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 639 750 NOK 11,2%
Trin 4 - bundgrænse 999 550 NOK 16,2%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 54 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 500 000 NOK 0%
Stat 1 500 001 - NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 500 000 NOK 0%
Kommune 1 500 001 - NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft 25%
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft som ikke er omfattet af social sikring i Norge 16,8%
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Artikler/Skattesatser-2020/