Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Skattesatser

Skattesatser og beløbsgrænser - 2019

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 22,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 18,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 174 500 NOK 1,9%
Trin 2 - bundgrænse 245 650 NOK 4,2%
Trin 3 - bundgrænse 617 500 NOK 13,2%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 617 500 NOK 11,2%
Trin 4 - bundgrænse 964 800 NOK 16,2%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 54 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 500 000 NOK 0%
Stat 1 500 001 - NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 500 000 NOK 0%
Kommune 1 500 001 - NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft 25%
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Artikler/Skattesatser-2019/

 

Skattesatser

Skattesatser og beløbsgrænser - 2018

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 23,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 19,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 169 000 NOK 1,4%
Trin 2 - bundgrænse 237 900 NOK 3,3%
Trin 3 - bundgrænse 598 050 NOK 12,4%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 598 050 NOK 10,4%
Trin 4 - bundgrænse 962 050 NOK 15,4%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 54 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 480 000 NOK 0%
Stat 1 480 001 - NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kommune 1 480 001 - NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Skattesatser-2018/

Menu
 
Logo