Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Skattesatser

Skattesatser og beløbsgrænser - 2018

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 23,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 19,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 169 000 NOK 1,4%
Trin 2 - bundgrænse 237 900 NOK 3,3%
Trin 3 - bundgrænse 598 050 NOK 12,4%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 598 050 NOK 10,4%
Trin 4 - bundgrænse 962 050 NOK 15,4%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 54 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 480 000 NOK 0%
Stat 1 480 001 - NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kommune 1 480 001 - NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Skattesatser-2018/

 

Skattesatser

Skattesatser og beløbsgrænser - 2017

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 24,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 20,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 164 100 NOK 0,93%
Trin 2 - bundgrænse 230 950 NOK 2,41%
Trin 3 - bundgrænse 580 650 NOK 11,52%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 580 650 NOK 9,52%
Trin 4 - bundgrænse 934 050 NOK 14,52%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 54 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 480 000 NOK 0%
Stat 1 480 001 -  NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kommune 1 480 001 -  NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2017

 

Menu
 
Logo