Social sikring (trygdeafgift og arbejdsgiverafgift)

Der er fælles regler indenfor EU/EØS som bestemmer i hvilket land, du skal være socialt sikret. Du finder mere information på NAV Medlemskap og avgift.

Pligt til at betale sociale bidrag

Social sikring i de nordiske lande finansieres forskelligt. Hvilke afgifter som skal betales, størrelsen af afgifterne og beregningsgrundlaget varierer mellem landene.

Er du omfattet af trygdeordningen i Norge, skal der betales trygdeafgift og arbejdsgiverafgift i Norge efter norske regler.

Sociale bidrag (trygdeafgift)

Er du omfattet af norsk social sikring (trygdeordning), når du arbejder i Norge, skal du betale 8,2 procent i trygdeafgift af løn og anden godtgørelse for arbejde og opgaver udført i eller udenfor tjeneste. Trygdeafgiften indbetales sammen med skatten.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og omfattet af norsk trygdeordning, skal du betale trygdeafgift med 11,4 procent.

Er du omfattet af social sikring i et andet nordisk land og har fået udstedt blanket A1 fra de sociale myndigheder i dit hjemland, skal du ikke betale trygdeafgift til Norge.

Arbejdsgiverafgift

Din arbejdsgiver skal betale arbejdsgiverafgift til folketrygden af løn og anden godtgørelse for arbejde og opgaver udført i eller udenfor tjeneste. I Norge er pligten til at betale arbejdsgiverafgift som udgangspunkt knyttet til pligten til at indberette løn og anden godtgørelse for arbejde, til skattemyndighederne.

En udenlandsk arbejdsgiver skal betale norsk arbejdsgiverafgift af løn og godtgørelse for arbejde udført i Norge og på norsk kontinentalsokkel hvis du er omfattet af trygdeordningen i Norge. Dette gælder uanset om den udenlandske arbejdsgiver er skattepligtig i Norge, fordi der drives virksomhed i Norge gennem et fast driftssted, og uanset om du er skattepligtig i Norge.

Er du omfattet af trygdeordningen i et andet nordisk land og kan fremvise blanket A1 fra den sociale myndighed i hjemlandet, skal arbejdsgiveren ikke betale norsk arbejdsgiverafgift.

Du kan få mere information om satserne her: skatteetaten.no/Tabeller-og-satser/Arbeidsgiveravgift/

Fradrag for social sikring

Du kan ikke få fradrag for sociale afgifter, som du har betalt i et andet nordisk land.