Hjemsted efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Hvis du arbejder eller opholder dig i et andet nordisk land i en vis periode bliver du skattemæssigt hjemmehørende i opholdslandet efter dette lands interne regler. Samtidig kan du fortsat have rådighed over en bolig og være fuldt skattepligtig i det land, hvor du bor eller som du er flyttet fra. Hvis du er fuldt skattepligtig i to lande vil du som udgangspunkt være skattepligtig i begge lande af samme indkomst og formue. I disse tilfælde er det vigtigt at få klarlagt i hvilket land du anses at have skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst (skatteaftalen).

Hvor du anses at have skattemæssigt hjemsted efter skatteaftalen har betydning for hvilket land der kan beskatte indkomst og formue. Du vil være fuldt skattepligtig i det land, hvor du anses at have hjemsted efter skatteaftalen. Det andet land kan kun beskatte visse indkomster. Det er reglerne i skatteaftalen der afgør hvilke indkomster, der skal beskattes i kildelandet/arbejdslandet. Når en indkomst kan beskattes både i kildelandet/arbejdslandet og i bopælslandet, er det bopælslandet som lemper den dobbeltbeskatning som forekommer.

Efter bestemmelserne i skatteaftalen skal du anses at være skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvor du har en fast bolig til din rådighed. Det er uden betydning om du ejer eller lejer boligen. Hvis du har en fast bolig til din rådighed i begge lande, skal du anses for kun at være hjemmehørende i det land, i hvilket du har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for dine livsinteresser). Med personlige og økonomiske interesser menes f. eks familie (ægtefælle og hjemmeværende børn under 18 år) og øvrige sociale forbindelser, samt arbejde og andre økonomiske interesser. Hvis dette ikke kan afgøre, hvor du har midtpunkt for dine livsinteresser eller, hvis du ikke har en fast bolig til rådighed i nogen af landene, anses du for at være hjemmehørende i det land, hvor du sædvanligvis har ophold.