Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Norge for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider i Norge for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din lønnsinntekt.

Informasjonen gjelder ikke deg som har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på norsk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra Norge

Du er skattepliktig i Norge for den lønnen som er opptjent i Norge.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i det landet der du bor, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Norge, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Hvor mye skatt du skal betale er avhengig av om du blir skattlagt etter de vanlige skattesatsene eller med en flat skatt på brutto lønn, se Skattesatser. For å få et inntrykk av den norske skatten for fullt skattepliktige se Eksempler på skatteberegning.

For mer informasjon om når du kan skattlegges med en flat skatt på brutto lønn, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn Norge

Du skal betale skatt på lønnen i Norge når ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • du oppholder deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en 12-måndersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i Norge
  • du er utleid til et foretak som er hjemmehørende eller har fast driftssted i Norge

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i det landet der du er bosatt.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i Norge for den lønnen som er opptjent i Norge.

Arbeider du på hjemmekontor i. eller et annet sted i det landet der du bor skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Norge, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Særregler

Grensegjengere

Bor du i en kommune i Sverige eller Finland som grenser mot Norge, og arbeider i en kommune i Norge som grenser til det landet der du bor, omfattes du av grensegjengerregelen. Er du grensegjenger skal du bare betale skatt av lønnen i det landet der du bor. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg i din faste bolig i Sverige eller Finland minst to dager i uken med en overnatting.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Sverige og arbeider med vedlikehold og drift av den nye Svinesundsbroen, skal du bare betale skatt av lønnen i Sverige, selv om du utfører arbeidet i Norge.

Styregodtgjørelse

Bor du i et annet nordisk land og får styregodtgjørelse fra et selskap i Norge, er styregodtgjørelsen skattepliktig i Norge. Dette gjelder uten hensyn til hvor arbeidet er utført.

Styregodtgjørelse kan også være skattepliktig i det landet der du bor og du må gi opplysninger om inntekten i skattemeldingen i ditt bostedsland. Blir styregodtgjørelsen skattlagt både i Norge og ditt bostedsland, er det ditt bostedsland som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller NAV i Norge for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige