Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, et fylke, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Dersom du ikke har en offentlig arbeidsgiver, skal du skattlegges etter de reglene som er beskrevet under "Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?"

Norsk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i et annet nordisk land og mottar lønn fra en norsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen bare skattlegges i Norge.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i et annet nordisk land og mottar lønn fra en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i det landet der du arbeider, skal lønnen skattlegges i det landet. Utfører du hele eller en del av arbeidet i Norge, skal lønn for arbeid utført i Norge vanligvis bare skattlegges i Norge.

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekt som skal skattlegges i et annet nordisk land, er også skattepliktig i Norge. Du skal alltid føre opp inntekten i den norske skattemeldingen. Du kan kreve en nedsettelse av den norske skatten slik at du ikke får skatt i Norge på lønnsinntekten.

Grensegjengere

Grensegjengere er personer som bor i Norge i en grensekommune til Sverige eller Finland og arbeider i en grensekommune på den andre siden av grensen. Er du grensegjenger, skal du betale skatt av lønnsinntekten bare i Norge. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg i din fast bolig i Norge minst to dager i uken med en overnatting.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige