Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og får pensjon fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som får pensjon fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare beskatningen av den utenlandske pensjonen.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon fra et annet nordisk land, se Trygdeytelser.

Beskatning i Norge

Du skal føre hele pensjonen fra det andre nordiske landet i den norske skattemeldingen. Dette gjelder også når du har betalt skatt av pensjonen i det landet der den blir utbetalt.

Ved skattefastsettingen i Norge kan du kreve fradrag i den norske skatten (kreditfradrag) for den skatten som du har betalt på pensjonen i utbetalingslandet. Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt. Du må fylle ut skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF-1147) og sende det til skattekontoret samtidig som du leverer skattemeldingen.

Husk å ta vare på dokumentasjon på at du har betalt skatt på pensjonen i utlandet slik at du kan sende den til skattekontoret.

Trygdeavgift

Har du offentlig pensjon bare fra ett annet nordisk land (og ikke norsk offentlig pensjon), skal du ikke betale trygdeavgift av den utenlandske pensjonen i Norge. Har du annen pensjon i tillegg, må du ta kontakt med NAV for å avklare om du skal betale trygdeavgift i Norge.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo