Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og har renteinntekter /rentekostnader i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som mottar renter fra Norge, eller betaler renter til en kreditor i Norge.

Renteinntekter 

Når du er bosatt i et annet nordisk land, er renteinntekter fra en norsk utbetaler ikke skattepliktig i Norge.

Med renter menes inntekt av fordringer, herunder renter på bankinnskudd og obligasjonsfond.

Rentekostnader

Er du begrenset skattepliktig i Norge for fast eiendom, har du fradragsrett for gjeldsrenter som er knyttet til anskaffelsen av eller påkostninger på den faste eiendommen i Norge.

Er du begrenset skattepliktig i Norge bare for lønnsinntekt kan du ha fradragsrett for gjeldsrenter hvis du kan dokumentere at hele eller tilnærmet hele din inntekt er skattepliktig i Norge. Sammenligningsgrunnlaget er din totale inntekt før fradrag i de ulike land.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo