Bor du i Norge og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Inntektsskatt

Skattlegging i Norge

Når du driver selvstendig næringsvirksomhet i et annet nordisk land, er inntekten skattepliktig i Norge etter de norske skattereglene på samme måte som når virksomheten utøves i Norge.

Blir næringsinntekten også beskattet i det andre nordiske landet, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den skatt som du har betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt.

Skatteplikt i det landet der du driver virksomhet

Du skal betale skatt på næringsinntekten i det andre nordiske landet når du har et "fast driftssted" der. Det er bare den del av inntekten som kan henføres til det faste driftsstedet som skal beskattes i det andre nordiske landet.

Det finnes en definisjon av fast driftssted under Generell informasjon/Fast driftssted.

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i arbeidslandet når du har oppholdt deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

For å få mer informasjon om skattleggingen og plikten til å levere skattemelding mv. i det andre landet, klikk på landet nederst på siden.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Du skal normalt betale merverdiavgift i det landet der du selger varer eller utfører tjenester.

Fordi varer og tjenester normalt er avgiftspliktige i det landet der de omsettes, bør du alltid ta kontakt med skattemyndighetene der for å avklare om det er plikt til å betale merverdiavgift.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige