Bor du i Norge og er ansatt som flypersonell i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som er ansatt i et annet nordisk land i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i det landet der du er ansatt

Lønnen er fritatt for skattlegging i det landet der du er ansatt. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Skattlegging i Norge

Lønnen er skattepliktig i Norge. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, skal skattepliktig overskudd beregnes etter norske regler.

Du må føre opp inntekten og skattepliktig overskudd på utgiftsgodtgjørelse i din norske skattemelding.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge eller trygdemyndighetene i det landet der du er ansatt, for mer informasjon.
 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige