Bor du i et annet nordisk land og er ansatt som flypersonell i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som er ansatt i Norge i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i Norge

Lønnen er fritatt for skattlegging i Norge. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Skattlegging i bostedslandet

Lønnen er skattepliktig i bostedslandet. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, skal skattepliktig overskudd beregnes etter reglene i ditt bostedsland.

Du må føre opp inntekten og mottatt utgiftsgodtgjørelse i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller NAV i Norge for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige