Bor du i Norge og arbeider om bord på et skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som bor i Norge og arbeider om bord på skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare beskatningen av arbeidsinntekten.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i et annet nordisk land

Lønnen kan skattlegges i det nordiske landet der skipet er registrert.

Når du arbeider ombord på et skip som befraktes på såkalt bareboat basis av et rederi i et annet nordisk land, kan du skattlegges i det landet der rederiet er hjemmehørende.

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekt opptjent på et utenlandsk skip er også skattepliktig i Norge, og du skal føre den opp i din norske skattemelding.

For å unngå dobbeltbeskatning kan du kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utenlandsinntekt. 

Du finner informasjon om beskatning av inntekt opptjent om bord på skip som har oppdrag på dansk kontinentalsokkel under "Bor du i Norge og arbeider på dansk kontinentalsokkel?".

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge eller trygdemyndighetene i det landet der skipet er registrert, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige