Bor du i et annet nordisk land og arbeider på norsk kontinentalsokkel?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og får lønn fra en arbeidsgiver som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt på norsk sokkel.

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekten er skattepliktig i Norge om du arbeider på norsk sokkel i mer enn 30 dager i løpet av en 12-måneders periode og arbeidsgiverens oppdrag knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster. Dette gjelder også lønn for arbeid om bord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel.

30-dagersregelen gjelder ikke når du arbeider om bord på et skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøyer og andre hjelpefartøyer og den som anvender skipet er hjemmehørende i et nordisk land. I slike tilfeller er lønnen skattepliktig i det nordiske landet der den som anvender skipet er hjemmehørende. Er den som anvender skipet hjemmehørende i et land utenfor Norden, gjelder 30-dagersregelen.

Skattlegging i bostedslandet

Lønnsinntekten kan også være skattepliktig i ditt bostedsland.Skattlegges lønnsinntekten både i Norge og i ditt bostedsland, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller NAV i Norge for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige