Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skatteberegning for inntektsårene 2020 og 2019

Eksempler på skatteberegning - 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Beregningen gjelder for deg som:

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

3 234

9 840

13 074

240 000

19 660

19 680

39 340

480 000

82 206

39 360

121 566

600 000

113 646

49 200

162 846

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

6 930

6 120

13 050

0

240 000

26 270

12 240

26 343

12 167

480 000

85 947

24 480

4 849

105 578

600 000

117 387

30 600

0

147 987

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

 

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Beregningen gjelder for deg som:

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

2 079

9 840

11 919

240 000

19 428

19 680

39 108

480 000

82 178

39 360

121 538

600 000

113 618

49 200

162 818

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

5 776

6 120

11 896

0

240 000

25 235

12 240

23 605

13 870

480 000

85 642

24 480

3 820

106 302

600 000

117 082

30 600

0

147 682

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

Meny
 
Logo