Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko Norjassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

Maksat veroja Norjassa, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Palkkatulo, jota saatetaan verottaa toisessa Pohjoismaassa, on veronalaista myös Norjassa.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi saat suhteellisen alennuksen Norjan veroistasi. Alennuksella saadaan aikaan se, ettei Norjan veroa tule maksettavaksi palkalle, joka on verotettu toisessa Pohjoismaassa. Norjassa verotettavien tulojen verotaso määräytyy kuitenkin sen tulojen kokonaismäärän mukaan (ulkomaantulojen progressiovaikutus). Ulkomaille maksetun veron määrällä ei ole vaikutusta.

Toisessa Pohjoismaassa ansaittu tulo pitää aina ilmoittaa Norjan veroilmoituksella. Saadaksesi alennusta Norjan veroihin, veroilmoitukseen tulee liittää lomake RF-1150E ”Tuloveron alennus” .

Erityissäännöksiä

Rajankävijäsääntö

Jos asut Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Ruotsiin, ja työskentelet Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Sama pätee, jos asut Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomeen, ja työskentelet Suomessa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi. Rajankävijäsäännökseen kuuluu, että maksat verot asuinvaltioosi. Edellytyksenä tälle on se, että oleskelet säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yövyt yhden yön viikossa vakituisessa asunnossasi asuinvaltiossasi.

Uusi Svinesundin silta

Jos olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Norjaan, vaikka työ tapahtuisi Ruotsin puolella.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Norjaan, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, Norjassa hyvitetään vero, jonka olet maksanut toisessa valtiossa. Jätä veronhyvityksen vaatimus lomakkeella RF-1147E ”Henkilöasiakkaan ulkomailla maksaman veron hyvitys” yhdessä veroilmoituksen kanssa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV:iin tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tästä:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi
Meny
 
Logo