Asutko Norjassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa siinä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Jos työskentelet etänä tai muutoin Norjassa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Norjassa. Tämä koskee kaikkea Norjassa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla työskentelyvaltiosi ulkopuolella, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Norjassa.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

  • oleskelet työskentelyvaltiossa enemmän kuin 183 päivää perättäisten 12 kuukauden ajanjaksolla,
  • työnantajallasi on kiinteä toimipaikka työskentelyvaltiossa, tai
  • olet työskentelyvaltiossa vuokrattuna työntekijänä.

Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty, maksat veroja vain Norjassa. Jos yksikin edellytys täytyy, maksat veroa työskentelyvaltiossa siinä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Jos työskentelet etänä tai muutoin Norjassa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Norjassa. Tämä koskee kaikkea Norjassa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla työskentelyvaltiosi ulkopuolella, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Norjassa. Jos kuitenkin työskentelet työnantajasi asuinvaltiossa, maksat veroja siitä osasta palkkaa työskentelyvaltioon.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Verotus Norjassa

Palkkatulo, jota saatetaan verottaa toisessa Pohjoismaassa, on veronalaista myös Norjassa ja on aina ilmoitettava Norjan veroilmoituksessa. Voit vaatia että Norjan verotuksessa veroa alennetaan siten että et maksa veroa tästä palkkatulosta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Ruotsiin, ja työskentelet Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Sama pätee, jos asut Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomeen, ja työskentelet Suomessa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi. Jos olet rajakuntalainen, maksat palkkatulosta veroa vain Norjaan. Edellytyksenä on, että oleskelet säännöllisesti Norjan kodissasi vähintään kaksi päivää ja yhden yön viikossa.

Uusi Svinesundin silta

Jos olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Norjaan, vaikka työ tapahtuisi Ruotsin puolella.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Norjaan, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, voit vaatia että vero, jonka olet maksanut toisessa valtiossa, vähennetään Norjan verosta. Vähennys ei voi olla suurempi kuin ao tulosta aiheutuva vero Norjaan.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV:iin tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi