Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja teet töitä Norjassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, norjalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on Norjasta

Maksat tuloistasi veroa Norjassa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla. 

Veron määrä, joka sinun tulee maksaa, riippuu siitä, verotetaanko sinua ns normaalilla veronmäärällä vai peritäänkö bruttopalkastasi kiinteä lähdevero. Lue lisää kohdasta Veroprosentit. Laskelmia veron määrästä Norjassa yleisesti verovelvollisen henkilön osalta, on kohdassa Esimerkkejä veron määrästä.

Lisää tietoa siitä, milloin voit maksaa bruttopalkastasi kiinteää lähdeveroa, katso skatteetaten.no/paye.

Työnantajasi on muualta kuin Norjasta

Maksat veroa Norjassa, jos yksi alla olevista ehdoista täyttyy:

  • oleskelet Norjassa enemmän kuin 183 päivää perättäisten 12 kuukauden ajanjaksolla
  • työnantajallasi on kiinteä toimipaikka Norjassa
  • olet Norjassa vuokrattuna työntekijänä.

Maksat veroja asuinvaltiossasi, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Ruotsissa tai Suomessa kunnassa, joka rajoittuu Norjaan, ja työskentelet Norjassa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Jos olet rajakuntalainen, maksat palkkatulosta veroa vain asuinvaltioosi. Edellytyksenä on että oleskelet säännöllisesti Suomessa tai Ruotsissa olevassa kodissasi vähintään kaksi päivää ja yhden yön viikossa.

Uusi Svinesundin silta

Jos asut Ruotsissa ja olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Ruotsiin, vaikka työ tapahtuisi Norjan puolella.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Norjaan, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä norjalaisessa yhtiössä. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty. Tulo voi kuitenkin olla veronalaista myös asuinvaltiossasi.

Johtokunnan jäsenen palkkio saattaa olla veronalaista myös asuinvaltiossasi ja tulo on aina ilmoitettava veroilmoituksella asuinvaltiossasi. Jos maksat tulosta veroa sekä Norjaan että asuinvaltioosi, on asuinvaltiosi huolehdittava että kaksinkertainen verotus vältetään.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai NAV:iin Norjassa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi