Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja teet töitä Norjassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, norjalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on Norjasta

Maksat palkasta veroa Norjassa siltä osin kuin työ on tehty Norjassa.

Jos työskentelet etänä tai muutoin asuinvaltiossasi, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi. Tämä koskee kaikkea asuinvaltiossa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla muualla kuin Norjassa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi.

Veron määrä, joka sinun tulee maksaa, riippuu siitä, verotetaanko sinua ns normaalilla veronmäärällä vai peritäänkö bruttopalkastasi kiinteä lähdevero. Lue lisää kohdasta Veroprosentit. Laskelmia veron määrästä Norjassa yleisesti verovelvollisen henkilön osalta, on kohdassa Esimerkkejä veron määrästä.

Lisää tietoa siitä, milloin voit maksaa bruttopalkastasi kiinteää lähdeveroa, katso skatteetaten.no/paye.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Työnantajasi on muualta kuin Norjasta

Maksat veroa Norjassa, jos yksi alla olevista ehdoista täyttyy:

  • oleskelet Norjassa enemmän kuin 183 päivää perättäisten 12 kuukauden ajanjaksolla
  • työnantajallasi on kiinteä toimipaikka Norjassa
  • olet Norjassa vuokrattuna työntekijänä.

Jos mikään edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, maksat veroja vain asuinvaltiossasi.

Jos yksikin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, maksat palkastasi veroa Norjassa siltä osin kuin työ on tehty Norjassa.

Jos työskentelet etänä tai muutoin asuinvaltiossasi, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi. Tämä koskee kaikkea asuinvaltiossa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla muualla kuin Norjassa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi. Jos kuitenkin työskentelet työnantajasi asuinvaltiossa, maksat veroja siitä osasta palkkaa työskentelyvaltioon.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Ruotsissa tai Suomessa kunnassa, joka rajoittuu Norjaan, ja työskentelet Norjassa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Jos olet rajakuntalainen, maksat palkkatulosta veroa vain asuinvaltioosi. Edellytyksenä on että oleskelet säännöllisesti Suomessa tai Ruotsissa olevassa kodissasi vähintään kaksi päivää ja yhden yön viikossa.

Uusi Svinesundin silta

Jos asut Ruotsissa ja olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Ruotsiin, vaikka työ tapahtuisi Norjan puolella.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Norjaan, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä norjalaisessa yhtiössä. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty. Tulo voi kuitenkin olla veronalaista myös asuinvaltiossasi.

Johtokunnan jäsenen palkkio saattaa olla veronalaista myös asuinvaltiossasi ja tulo on aina ilmoitettava veroilmoituksella asuinvaltiossasi. Jos maksat tulosta veroa sekä Norjaan että asuinvaltioosi, on asuinvaltiosi huolehdittava että kaksinkertainen verotus vältetään.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai NAV:iin Norjassa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi