Asutko Norjassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa julkissektorin työnantajan palveluksessa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut Norjassa ja työskentelet jossain toisessa Pohjoismaassa julkissektorilta olevan työnantajan palveluksessa. Seuraavassa on tietoa tästä työstä saadun palkan verotuksesta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorin työnantajan palveluksessa? "

Norjalainen julkissektorin työnantaja

Jos lähdet muuhun Pohjoismaahan Norjasta olevan julkissektorin työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan yksinomaan Norjassa.

Työskentelyvaltiosta oleva työnantaja

Jos työskentelet muussa Pohjoismaassa siitä maasta olevan työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan työskentelyvaltiossa. Jos teet osan työstä Norjassa, tähän työhön perustuva palkan osa verotetaan yksinomaan Norjassa.

Verotus Norjassa

Palkkatulo, jota saatetaan verottaa toisessa Pohjoismaassa, on veronalaista myös Norjassa ja on aina ilmoitettava Norjan veroilmoituksessa. Voit vaatia että Norjan verotuksessa veroa alennetaan siten että et maksa veroa tästä palkkatulosta. 

Rajankävijät

Rajakuntasääntö koskee niitä, jotka Norjassa asuvat Ruotsin tai Suomen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja käyvät työssä naapurikunnassa Ruotsissa tai Suomessa. Tällöin palkka verotetaan yksinomaan Norjassa. Edellytyksenä on, että henkilö säännöllisesti viikoittain oleskelee Norjan kodissaan vähintään kaksi päivää ja yhden yön.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi