Asutko Norjassa ja onko sinulla korkotuloa/korkomenoja toisessa Pohjoismaassa?

Tämä tieto koskee sinua, kun asut Norjassa ja saat korkotuloja toisesta Pohjoismaasta tai maksat korkoja toisessa Pohjoismassa olevalle lainanantajalle.

Korkotulot

Toisesta Pohjoismaasta saatu korkotulo verotetaan Norjassa samalla tavalla kuin Norjasta saatu korkotulo.

Korolla tarkoitetaan mm. velalle, pankkitalletuksille ja obligaatioille maksettuja korkoja.

Et joudu maksamaan korosta veroa siinä Pohjoismaassa, josta korko maksetaan. Jos ao. maassa on virheellisesti otettu veroa, se maksetaan sinulle takaisin. Ota yhteyttä koron maksajaan tai ao. toisen Pohjoismaan veroviranomaiseen.

Korkomenot

Jos asut ja olet yleisesti verovelvollinen Norjassa, sinulla on oikeus vähentää lainan korot. Vähennysoikeus koskee myös ulkomailla otetun lainan korkoja. Sinun tulee pystyä osoittamaan, että olet maksanut lainan korkoja ulkomaiselle lainanantajalle.

Oikeus vähentää ulkomaiseen kiinteään omaisuuteen kohdistuvia korkoja on rajoitettu, jos tätä omaisuutta ei verosopimuksesta johtuen voida verottaa Norjassa. Norja ei voi verottaa, silloin kun verosopimusta sovellettaessa sinun katsotaan asuvan muussa maassa kuin Norjassa. (Ulkomaiseen kiinteään omaisuuteen kohdistuvien korkojen vähennysoikeuden rajoitus koskee myös yksittäisiä maita Pohjoismaiden ulkopuolella.)

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi