Asutko Norjassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Tämä ohje koskee sinua, joka asut Norjassa ja työskentelet itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa Pohjoismaassa. Ohje koskee vain tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotusta.

Tulovero

Verotus Norjassa

Kun työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisen ammatinharjoittajana, verotetaan siitä saamaasi tuloa Norjassa samojen sääntöjen mukaan kuin Norjassa harjoitetun toiminnan tulo.

Jos joudut maksamaan ao. tulosta veroa myös toiseen Pohjoismaahan, selvitä Norjan veroilmoituksessa ulkomainen vero ja vaadi sen vähentämistä Norjan verosta. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mitä ulkomaantulosta olisi suoritettava veroa Norjaan.

Verotus  työntekovaltiossa

Työntekovaltio voi verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa, jos sinulla on ao. maassa toimintaa varten "kiinteä toimipaikka". Työntekovaltio verottaa tulostasi vain sen osan, joka liittyy kiinteään toimipaikkaan.

Kiinteän toimipaikan määritelmä on osiossa Yleistä/Kiinteä toimipaikka.

Jos olet  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri, konsultti, saatat tulla verovelvollisksi työskentelyvaltiossa myös yli 183 päivää perättäisten  12 kk aikana kestävän oleskelun perusteella, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan.

Saat lisätietoa työntekovaltion verotuksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV Norjassa tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Pääsäännön mukaaan  arvonlisävero maksetaan siihen maahan, jossa tavaroiden myynti tapahtuu tai  palvelu suoritetaan.

Koska myynnit verotetaan yleensä myyntimaassa, sinun on aina syytä selvittää arvonlisäverovelvollisuutensa myyntimaan veroviranomaisilta.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi