Asutko Norjassa ja työskentelet lentohenkilöstössä toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa pohjoismaiselle lentoyhtiölle työskennellen lentokoneessa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Verotus työskentelyvaltiossa

Palkka on vapautettu verotuksesta työskentelyvaltiossa. Tätä sovelletaan sekä silloin kun lennät maan sisäisiä lentoja, että silloin kun lennät kansainvälisessä liikenteessä.

Verotus Norjassa

Pallkka on veronalaista tuloa Norjassa. Jos olet saanut päivärahaa töistä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, sovelletaan norjalaisia säännöksiä siihen, kuinka suuri osa päivärahasta on verovapaata.

Anna selvitys palkkatuloista ja ylimenevä veronalainen osa päivärahoista norjalaisella veroilmoituksellasi.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV:iin tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi