Asutko Norjassa ja työskentelet muusta Pohjoismaasta olevalla aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla laivalla, jonka lippuvaltio on muu Pohjoismaa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan kaikkea aluksella tehtävää kuljetusta paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus toisessa Pohjoismaassa

Sinua voidaan verottaa siinä Pohjoismaassa mihin alus on rekisteröity.

Kun työskentelet aluksella, joka on toisesta Pohjoismaasta olevan varustamon ns. bareboat-ehdoin rahtaama, voidaan sinua verottaa siinä maassa, jossa varustamo on rekisteröity.

Verotus Norjassa

Palkka työstä ulkomaisella aluksella on veronalaista myös Norjassa ja se tulee ilmoittaa norjalaisella veroilmoituksella.

Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sinun tulee vaatia toisessa Pohjoismaassa maksamasi veron hyvitystä ("kreditfradrag"). Hyvitystä ei voida kuitenkaan antaa enemmän kuin mitä Norjassa maksaisit veroa ulkomaantulosta.

Jos työskentelet aluksella, jolla on työtehtäviä tanskalaisella mannerjalustalla, tietoa verotuksesta löytyy osiosta "Asutko Norjassa ja työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla?"

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV:iin tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi