Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet norjalaisella aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla aluksella, joka lippuvaltio on Norja. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan kaikkea aluksella tehtävää kuljetusta paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus Norjassa

Norjalaisella aluksella ansaittu tulo on veronalaista Norjassa.

Norjassa asuvan henkilön niin sanotuin bareboat-ehdoin rahtaama ulkomainen laiva rinnastetaan norjalaiseen alukseen

Saat norjalaisen veroilmoituksen vaikka olet Norjassa verovelvollinen vain norjalaisella aluksella ansaitusta tulosta.

Jos työskentelet norjalaisella aluksella tanskalaisella mannerjalustalla, tietoa tulon verotuksesta löytyy osiosta "Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla?".

Verotus asuinvaltiossa

Norjalaisella aluksella kansainvälisessä liikenteessä ansaittu tulo voi olla veronalaista myös asuinvaltiossasi. Sen tähden sinun tulee aina ilmoittaa asuinvaltiosi veroilmoituksella ulkomailta saamasi tulo.

Jos sinua verotetaan sekä Norjassa että asuinvaltiossasi, asuinvaltiosi tulee huolehtia kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai NAV:iin Norjassa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi