Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet norjalaisella mannerjalustalla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja saat palkkaa työnantajalta, joka toimii norjalaisella mannerjalustalla. Tämä ohje koskee vain sellaisen palkan verottamista, joka on ansaittu norjalaisella mannerjalustalla.

Verotus Norjassa

Palkkasi on veronalaista Norjassa, jos työskentelet norjalaisella mannerjalustalla yli 30 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana ja työnantajasi harjoittaa öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön norjalaisella mannerjalustalla.

30-päivän sääntöä ei sovelleta jos työskentelet aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella ja aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaassa. Sellaisessa tilanteessa on palkka veronalaista siinä Pohjoismaassa, jossa aluksen käyttäjä asuu. Jos aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, 30-päivän sääntö soveltuu.

Verotus asuinvaltiossa

Saamasi palkka voi olla veronalaista asuinvaltiossasi. Jos palkkaasi verotetaan sekä Norjassa että asuinvaltiossa, asuinvaltiosi tulee huolehtia kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai NAV:iin Norjassa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi