Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Verokortti

Jos olet verovelvollinen Norjassa, työnantaja toimittaa jokaisesta maksamastaan palkkasuorituksesta ennakonpidätyksen Norjaan.

Verotettavaa palkkatuloa saavilla on oltava verokortti. Verokorttiin on merkitty ennakonpidätyksen suuruus. Mikäli et toimita verokorttia työnantajalle, työnantajan on toimitettava ennakonpidätys 50 prosentin suuruisena.

Ennakonpidätys lasketaan hyväksi lopullisessa verotuksessa verovuotta seuraavan vuoden maalis - tai lokakuussa.

Verokortin hakeminen

Jos sinulla ei ole norjalaista henkilötunnusta, sinun täytyy verokortin saamiseksi ottaa yhteyttä johonkin niistä verotoimistoista, joissa tehdään henkilöllisyyden tunnistamista. Löydät nuo verotoimistot tästä linkistä.

Jos olet jo aikaisemmin käynyt verotoimistossa henkilöllisyyden ja asiakirjojen tunnistamista varten, sinun ei tarvitse mennä verotoimistoon uudelleen saadaksesi verokortin seuraavana vuonna. Siinä tapauksessa voit täyttää lomakkeen RF-1209 ja lähettää sen verotoimistoon.

Se mitä asiakirjoja sinun täytyy esittää hakiessasi verokorttia ensimmäistä kertaa, riippuu mistä maasta tulet:

Pohjoismaiden kansalaiset

Muiden EU/ETA-maiden kansalaiset

Muiden kuin EU/ETA-maiden kansalaiset

Työnantajasi saa verokortin suoraan verohallinnosta sähköisesti. Sinulle lähetetään erillinen selvitys verokorttisi tiedoista.Selvitys lähetetään väestörekisterissä sinulle rekisteröityyn osoitteeseen. Tätä selvitystä ei tule antaa työnantajalle.

 

Veron ennakonpidätys ja veron siirto kun työskentelet toisessa Pohjoismaassa (TREKK-sopimus)

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, työnantajan tai sinun itsesi  on asuinvaltiossa annettava veroviranomaiselle  työskentelystä  ilmoitus. Ilmoitus annetaan  joko lomakkeella NT1 tai lomakkeella NT2.  Näin varmistetaan se, että ennakonpidätys tapahtuu oikeassa valtiossa. Lomaketta NT1 käytetään, jos sinua kuuluu verottaa yksinomaan asuinvaltiossa. Näin on yleensä,  jos oleskelet toisessa maassa enintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana.  Lomaketta NT 2 puolestaan käytetään, jos sinua kuuluu verottaa työntekovaltiossa. Näin on, jos oleskelet työntekovaltiossa yli 183 pv tai työnantajallasi on työntekovaltiossa kiinteä toimipaikka tai jos (joissain maissa) olet vuokrattu työntekijä.

Joissain tilanteissa veroviranomaiset voivat Pohjoismaisen ns. TREKK-sopimuksen perusteella siirtää ennakonpidätysvarat toiseen Pohjoismaahan. Tämä on mahdollista, jos palkka kuuluu verottaa muussa Pohjoismaassa, kuin missä ennakonpidätys on toimitettu. Siirretty määrä katsotaan aina maksetuksi oikeaan aikaan siinä maassa, jonne se on siirretty ja jossa verotus tapahtuu. Jos siirretty   rahamäärä on   pienempi kuin verotusvaltiossa määrättävää vero, joudut itse maksamaan puuttuvan määrän korkoineen ym. viivästysseuraamuksineen.

Meny
 
Logo