Verotuspäätös

Saat verotuspäätöksen ja verolaskelman sen jälkeen kun verotoimisto on käsitellyt veroilmoituksesi. Verotuspäätöksestä näkyy, mistä omaisuudesta ja tulosta maksat veroja, ja mitkä vähennykset on hyväksytty. Verotuspäätöksestä näkyy myös, paljonko sinun on maksettava veroja. Jos olet maksanut liikaa ennakonpidätystä, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätystä on kertynyt liian vähän, tulee sinun maksaa lisää veroa. Tilisiirtolomake lähetetään verotuspäätöksen mukana.

Saat verotuspäätöksesi kun verotusilmoituksesi on käsitelty, maalis – lokakuun aikana. Jos olet rekisteröitynyt sähköisten palvelujen käyttäjäksi, saat tiedon tekstiviestinä tai sähköpostitse heti kun verotuspäätöksesi on valmiina Altinn-palvelussa.

Jos maksat lähdeveroa palkastasi, sinä et saa verotuspäätöstä. Sen sijaan sinulle lähetetään selvitys siitä, kuinka paljon työnantajasi on raportoinut sinulle maksettua palkkaa ja siitä perittyä veroa. Saat selvityksen verovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Veronpalautus

Jos olet maksanut liikaa veroja, saat veronpalautuksen, joka maksetaan pankkitilillesi. Palautettavalle määrälle maksetaan korkoa.

Jos sinulla ei ole pankkitiliä norjalaisessa pankissa, tai haluat veronpalautuksen siirrettäväksi Norjan ulkopuolella olevaan pankkiin, tulee sinun ilmoittaa verohallintoon oikean pankkitilin numero (IBAN, SWIFT/BIC), pankin nimi ja osoite. Mukaan pitää liittää oikeaksi todistettu kopio passista (tai muusta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta) ja dokumentti siitä, että olet tilin omistaja ja sinulla on oikeus käyttää tiliä.

Norjan Verohallinto ei lähetä kansainvälistä shekkiä ulkomaiseen osoitteeseen, jos et ole varmistanut että asut siinä osoitteessa.

Jälkiveron maksaminen

Jos olet maksanut liian vähän veroa, puuttuva veron määrä on maksettava verotuspäätöksen mukana tulevalla jäännösveron maksulomakkeella eräpäivään mennessä. Jos jälkivero on vähintään 1 000 kruunua, se on jaettu maksettavaksi kahdessa yhtäsuuressa erässä. Jälkiveron ensimmäinen erä on maksettava kolmen viikon kuluttua verotuspäätöksen saapumisesta. Toinen erä erääntyy viisi viikkoa ensimmäisen jälkeen. Jos saat verotuspäätöksen kesäkuussa, maksun ensimmäinen eräpäivä on aikaisimmillaan 20. elokuuta – oli jäännösveroa alle tai yli 1 000 kruunua.

Jälkivero on maksettava sen kunnan verotoimistolle, jossa olet ollut verovelvollinen. Jälkiverosta on maksettava korkoa.

Jos haluat välttää jäännösveron koron maksamisen, voit maksaa ylimääräistä ennakkoon maksettavaa veroa 31. toukokuuta saakka. Ennakkoon maksettavan ylimääräisen veron tilinumerosta ja KID-numerosta löydät lisää tietoa veroilmoitukseltasi.

Jälkivero on maksettava eräpäivään mennessä, vaikka olisit palauttanut korjatun veroilmoituksen. Jos maksat jäännösveron myöhässä, määrätään maksulle viivästyskorkoa. Jos jätät veron maksamatta, veroviranomaiset määräävät sen työnantajasi perittäväksi palkastasi, jos työskentelet vielä Norjassa. Jos sinulla on varallisuutta Norjassa, viranomaiset voivat ulosmitata sitä verojen maksuun.

Myös ulkomaiset viranomaiset avustavat Norjan viranomaisia maksamattoman veron perimiseksi.

Oikea osoite veroviranomaisille

Jotta saisit verokortin, veroilmoituksen ja verotuspäätöksen, sinun on ilmoitettava oikea osoite veroviranomaiselle.

Jos asut Norjassa, muista ilmoittaa osoitteenmuutokset väestörekisteriin. Muuttoilmoituslomakkeen löydät osoitteesta skatteetaten.no.

Jos muutat Norjasta Pohjoismaiden ulkopuolelle, ilmoita osoitteenmuutoksesta verotoimistoon. Pohjoismaiden sisällä tapahtuvasta muutosta ilmoitat vain siihen maahan, johon muutat.

Jos et asu Norjassa, sinun tulisi ilmoittaa verotoimistolle muutosta uuteen osoitteeseen. Voit lähettää verotoimistoon ilmoituksen uudesta/muuttuneesta osoitteestasi. Muista liittää osoitteenmuutokseen kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, josta näkyy syntymäpäiväsi, nimesi, allekirjoituksesi ja valokuvasi.