Bor du i Norge och arbetar i annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman eller flygande personal, arbetar på dansk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.              

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i det land där du arbetar för den lön som tjänats in där.

Arbetar du i bostaden eller på något annat ställe i Norge, ska lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Norge. Detta gäller allt arbete som är utfört i Norge oavsett om det är planerat eller mer tillfälligt.

Är du på tjänsteresa utanför det land där du är anställd ska lönen för den delen bara beskattas i Norge.

Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken «Specialregler".

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du skall betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av följande villkor är uppfyllt:

  • du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en 12-månadersperiod
  • din arbeidsgivare har fast driftställe i arbetslandet
  • du är uthyrd till verksamhet i arbetslandet

Du ska betala skatt i Norge om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt.

Uppfyller du något av villkoren ovan, är du skattepliktig i arbetslandet för den lön som tjänats in där.

Arbetar du i din bostad eller på ett annat ställe i Norge, skall lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Norge. Detta gäller allt arbete som är utfört i Norge oavsett om det är planerat eller mer tillfälligt.

Är du på tjänsteresa utanför arbetslandet, skall lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Norge utom när du är på tjänsteresa i det land där arbetsgivaren har hemvist. Är du på tjänsteresa i det landet kan lönen beskattas där.

Det finns några undantag, se nedan under "Specialregler".

Beskattning i Norge

Löneinkomst som ska beskattas i ett annat nordiskt land, är även skattepliktigt i Norge. Du skal redovisa löneinkomsten i din norska deklaration. Du kan begära nedsättning av den norska skatten så att du inte får betala skatt i Norge på löneinkomsten.

Specialregler

Gränsgångarregler

Om du bor i Norge i en kommun som gränsar till Sverige och arbetar i en gränskommun i Sverige, omfattas du av gränsgångarregeln. Detsamma gäller om du bor i Norge i en kommun som gränsar till Finland och arbetar i en gränskommun i Finland. Är du gränsgångare ska din löneinkomst bara beskattas i Norge. Det är et villkor att du regelmässigt uppehåller dig i din fasta bostad i Norge minst två dagar per vecka (med övernattning).

Den nya Svinesundsbron

Bor du i Norge och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron ska du bara betala skatt på den löneinkomsten i Norge även om du utför arbetet i Sverige.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Norge om du får ersättning för styrelsearbete (styreslearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten kan även beskattas i det land där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

Om du har betalat skatt i ett annat nordiskt land, kan du begära ett avdrag från den norska skatten för den utländska skatten du betalat där (kreditfradrag). Avdraget är begränsat till den norska skatten på din utländska inkomst.

Socialförsäkringstillhörighet (medlemskap i trygden)

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad (medlem av trygden). Du bör ta kontakt med NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du arbetar för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige