Bor du i Norge och arbetar i annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman eller flygande personal, arbetar på dansk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.              

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i det land där du arbetar. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken «Specialregler".

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du skall betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av följande villkor är uppfyllt:

  • du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en 12-månadersperiod
  • din arbeidsgivare har fast driftställe i arbetslandet
  • du är uthyrd till verksamhet i arbetslandet

Om inte någon av villkoren är uppfyllda, är lönen bara skattepliktig i Norge. Det finns några undantag, se nedan under "Specialregler".

Beskattning i Norge

Löneinkomst som ska beskattas i ett annat nordiskt land, är även skattepliktigt i Norge.Du skal redovisa löneinkomsten i din norska deklaration. Du skal fylla i bilagan " Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF-1150). Vid taxeringen i Norge får du en nedsättning av den norska skatten så att du inte får skatt i Norge på lönen.

Specialregler

Gränsgångarregler

Om du bor i Norge i en kommun som gränsar till Sverige och arbetar i en gränskommun i Sverige, omfattas du av gränsgångarregeln. Detsamma gäller om du bor i Norge i en kommun som gränsar till Finland och arbetar i en gränskommun i Finland. Är du gränsgångare ska din löneinkomst bara beskattas i Norge. Det är et villkor att du regelmässigt uppehåller dig i din fasta bostad i Norge minst två dagar per vecka (med övernattning).

Den nya Svinesundsbron

Bor du i Norge och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron ska du bara betala skatt på den löneinkomsten i Norge även om du utför arbetet i Sverige.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Norge om du får ersättning för styrelsearbete (styreslearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten kan även beskattas i det land där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

Om du har betalat skatt i ett annat nordiskt land, kan du begära nedsättning av norsk skatt för den skatt som är betalad där, så kallat kreditfradrag.Du behöver fylla i blanketten "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF-1147).

Socialförsäkringstillhörighet (medlemskap i trygden)

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad (medlem av trygden). Du bör ta kontakt med NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du arbetar för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige