Bor du i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Norge och som arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare. Informationen tar bara upp beskattningen av denna löneinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Se här om du har en privat arbetsgivare.

Norsk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i ett annat nordiskt land och får lön från en norsk offentlig arbetsgivare ska lönen bara beskattas i Norge.

Offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i ett annat nordiskt land

Arbetar du i ett annat nordiskt land och får lön från en offentlig arbetsgivare som  hör hemma i det land där du arbetar, ska lönen beskattas i det landet. Utför du hela eller del av arbetet i Norge ska lönen du fått för arbete utfört i Norge normalt bara beskattas i Norge.

Beskattningen i Norge

Löneinkomst som ska beskattas i ett annat nordiskt land, är även skattepliktigt i Norge. Du skal redovisa löneinkomsten i din norska deklaration. Du kan begära nedsättning av den norska skatten så att du inte får betala skatt i Norge på löneinkomsten.

Gränsgångarregler

Gränsgångare är personer som bor i Norge i en kommun som gränsar till Sverige eller Finland och arbetar i en kommun på den andra sidan av gränsen. Är du gränsgångare ska din löneinkomst bara beskattas i Norge. Det är ett villkor att du regelmässigt uppehåller dig i din fasta bostad i Norge minst två dagar i veckan (med övernattning).

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige